Οι Εκπαιδευτικοί Της Libra Studies

Οι εκπαιδευτικοί μας είναι δίπλα σε κάθε μαθητή για να τον βοηθήσουν να αναδείξει την κριτική του σκέψη χωρίς να «παπαγαλίζει», αναπτύσωντας τον δικό του ρυθμό αφομοίωσης.
Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μας αποκτούν τις σωστές βάσεις χωρίς κενά για τις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Το διδακτικό δυναμικό των κέντρων μας, είναι πτυχιούχοι παιδαγωγικών, φιλολογικών και μαθηματικών σπουδών.
Κατόπιν παρακολούθησης ειδικών σεμιναρίων και έχοντας διδάξει στα πιλοτικά μας κέντρα με καθημερινή αξιολόγηση από τους ακαδημαϊκούς διευθυντές της Libra Studies, βρίσκονται πλέον δίπλα στο κάθε μαθητή για να τον βοηθήσουν στην απαιτητική του καθημερινότητα.


Leave a reply